Úradná tabuľa
ALFANA s.r.o.
Prešovská 59
821 02 Bratislava 2
Tel: +4212/49257109
Fax: +4212/44455664
IČO: 35680563
DIČ: 35680563/601

Bankové spojenie:
VÚB Bratislava - Ružinov
č.účtu : 1362201656/0200

 
 
© 2003, ALFANA, s.r.o.